Kľúč k víťazstvám

1. decembra Mt 7, 21. 24-27

Včerajšie evanjelium bolo sústredené na to, čo sa deje s tým, kto kráča za Ježišom. Dnes nám evanjelium ukazuje, že ísť za Ním neznamená len priznávať sa k nemu, ale stavať svoj život na Božom slove. Ono je pevným základom, ktorý unožňuje pretrvať čokoľvek.