Kľúč k víťazstvám

2. decembra Mt 9, 27-31

Zdá sa ti, že Ježiš v tvojom živote akoby prechádzal okolo bez toho, aby sa čokoľvek zmenilo? Ako slepci z dnešného evanjelia nasleduj ho do jeho domu, to jest do Cirkvi, a volaj za Ním: Zmiluj sa nado mnou! Ježiš skúša našu vieru, chce tak podporiť jej vzrast, a potom otvára naše oči.