Kľúč k víťazstvám

6. decembra Mt 18, 12-14

Všimni si dnes a dobre zapamätaj, čo chce náš Nebeský Otec i čo je príčinou radosti neba.