Kľúč k víťazstvám

8. decembra Lk 1, 26-38

Prvé Máriine slová vo Sv. Písme sú otázkou: Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám? To nie je otázka vyplývajúca z pochybností. Mária sa pýta na spôsob, akým sa uskutoční to, čomu už uverila a v srdci tomu urobila miesto. Je možné aj nám takýmto spôsobom prijímať veci, ktorými nás Prozreteľnosť zaskakuje v našom živote.