Kľúč k víťazstvám

24. januára Mk 3, 31-35

 „Kto je moja matka a moji bratia?“ Evanjelium nám dnes pripomína, že sme Ježišovou novou duchovnou rodinou. Sme Jeho veľkou duchovnou rodinou! Nech nás dnes prenikne vedomie tejto skutočnosti.