Kľúč k víťazstvám

25. januára Mk 16, 15-18

Byť spasený alebo odsúdený. Zoči-voči ponuke Dobrej zvesti, neexistuje tretia možnosť. Buď prijímeš svetlo záchrany alebo zostaneš vydaný sebe samému, to jest svojim démonom, svojim vášňam, svojim úzkostiam, prázdnote a tme...