Kľúč k víťazstvám

6. februára Mk 6, 53-56

Postoj ľudí, ktorý vidíme opísaný v dnešnom evanjeliu, je pre nás zrkadlom, do ktorého sa môžeme pozrieť a uvidieť s akým nastavením prichádzame na stretnutie so Spasiteľom. Vtedy, keď sa ideme modliť, alebo otvárame bibliu, alebo keď vstupujeme do kostola... Veríme v moc dotyku obruby jeho odevu?