Kľúč k víťazstvám

8. februára Mk 7, 14-23

Dnešné evanjelium nám pripomína dôležitú vec: hriechy vyvierajú z mojej ľudskej prirodzenosti. Jej márnosť, slabosť a nedokonalosť budú zaiste navždy prekážkou v mojom vzťahu s Bohom. Avšak Pan Boh prvý vyťahuje ku mne svoju ruku vo svojom slove, aby som nezahynul, a vo sviatosti pokánia ma priťahuje k sebe.