Kľúč k víťazstvám

9. februára Mk 7, 24-30

"Vošiel do jedného domu, lebo nechcel, aby niekto o ňom vedel". Ježiš mal evidentne svoje priority. Priority sú veľmi dôležité, nie je možné robiť všetko. Aké sú tie tvoje?