Kľúč k víťazstvám

19. marca Jn 9, 1-41

Pôst je časom našej premeny. Premenenia nie k niečomu, čo sme si sami v našej samoľúbosti stanovili. Tá premena spočíva v úplnom prijatí svojej misie - toho "Božieho skutku", ktorý nás robí podobnými Kristovi. Človek z dnešného evanjelia začal ako slepý, no dospel k svetlu svojho poslania a stal sa svedkom pravdy.