Kľúč k víťazstvám

20. marca Lk 2, 41-51a

Dvanásťročný Ježiš bol mladíkom, ktorý kládol vážne otázky. Ale nie ponorený do seba a do smútkov a drám ľudstva, s ponurým pohľadom spoza dlhej štice. Pre jeho rodičov bolo čímsi samozrejmým, že je v sprievode s inými, príbuznými a známymi. Bol to družný chlapec. A zároveň hlboký, vážny a bystrý. Ako je to s tebou? Nie je pre teba vážnosť iným slovom pre ponúrosť a úplne zbytočné odcudzenie?