Kľúč k víťazstvám

22. marca Jn 5, 17-30

"...tak aj Syn oživuje koho chce". Vediac, že Ježiš má túto moc, môžeš ho prosiť vo všetkých situáciach smrti, aby ti dal život, ktorý ti chýba a ktorý nenachádzaš v sebe, ani v ničom, čo stretávaš v tomto svete...