Kľúč k víťazstvám

25. marca Lk 1, 26-38

Dnes sme pozvaní zahľadieť sa do tajomstva (to jest do neobsiahnuteľnej skutočnosti, ktorá sa nám udeľuje), akým bol Boží projekt z mladým dievčaťom z Nazareta, čiže do tajomstva jej vyvolenia na nástroj spásy pre všetky pokolenia. Najvyšší zhliadol na jej poníženosť. So zrakom osvieteným jej skúsenosťou, môžeme sa začať pozerať aj na náš život a situáciu (možno veľmi nízku), v ktorej sa náchádzame.