Kľúč k víťazstvám

26. marca Jn 11, 1-45

Mocným hlasom dnes Kristus vysiela svoj hlas do jaskyne smrteľného rozkladu, v ktorej ležal jeho priateľ... A to je dobrá zvesť aj pre nás! Že hoci by si ležal v rozklade na nahlbšom dne jaskyne svojho života, aj odtiaľ ťa môže vyviesť slovo Spasiteľa, ktorý je Pánom života aj smrti.