Kľúč k víťazstvám

28. marca Jn 8,21-30

Ježiš poznal veľkosť Božej lásky aj krehkosť viery človeka. On sám je bránou cez ktorú je možné prejsť z hriechu do lásky. „Ak neuveríte, že to vlastne Ja som, zomriete vo svojich hriechoch.“