Kľúč k víťazstvám

29. marca Jn 8, 31-42

Dnes k nám znovu prichádza zásadná otázka: si otrok, alebo syn? Prizri sa tvojmu vzťahu s Otcom. A potom tvojmu vzťahu s Jeho Synom a tvojim Bratom.