Kľúč k víťazstvám

30. marca Jn 8, 51-59

Môžeme sa pristihnúť ako pri rozhovoroch vyťahujeme z výpovedí druhých a ukladáme si ich do systému v našom vnútri. Robíme to stále, tak ako nám to vyhovuje. Slovo Dobrej Noviny nás pozýva k tomu, aby sme sa my sami nechali vtiahnúť do úplne iného systému, do tajomstva väčšieho než sme my. Ježiš dnes hovorí: staňte sa súčasťou mojej pravdy, dovoľte mi vyviesť vás z vášho bludu, k tomu, čo je večné a má v sebe čisté svetlo pravdy.