Kľúč k víťazstvám

27. mája Jn 21, 20-25

Vo vzťahu s inými ľuďmi exituje pokušenie zvedavosti pokiaľ ide o ich súkromie a vnútorné veci, a aj pokušenie moci - nanútenia iným toho, čo považujeme za správne. Oboch sa dotýka dnešné evanjelium, keď nám poodkrýva kúsok zo vzťahu učeníkov Petra a Jána. Ježiš poukazuje na to, že sa pred tými pokušeniami treba mať na pozore a ctiť si tajomstvo, ktoré patrí Bohu. Pokora nás tiež učí sústrediť sa na svoj vzťah s Pánom.