Kľúč k víťazstvám

3. júna Mk 11, 27-33

"Ani ja vám nepoviem, akou mocou toto robím." Ježiš neodpovedá niekomu, kto odmieta obrátenie. Podobne ako počas svojho súdneho procesu. Je to však stále z lásky: namiesto svojej obhajoby a našej obžaloby, mlčí. Jeho mlčanie je volaním nekonečnej lásky, ktorá čaká na našu odpoveď.