Kľúč k víťazstvám

4. júna Jn 3, 16-18

Jedno z najťažších krsťanských slov, ktoré sa vie nešťastne prilepiť do nášho vedomia je slovo odsúdenie. Boh však odsudzuje zlé skutky, nie hiešnika. Druhý význam slova odsúdenie súvisí priamo s dnešným evanjeliom a s možnosťou odmietnuť ponuku Božieho milosrdenstva. Odmietajúc ponuku Božieho milosrdenstva však my sami osudzujeme seba a zatvárame dvere pred Božím zmilovaním.