Kľúč k víťazstvám

5. júna Mk 12, 1-12

Takýto je náš Boh - zjavuje svoju veľkosť v pokore, a z naväčších prehier vyvádza víťazstvo: "Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným." S Ním sa každý koniec či stroskotanie môže ukázať ako zdanlivý, a stať sa počiatkom kvalitatívne úplne novej veľkosti.