Kľúč k víťazstvám

9. septembra Lk 6,1-5

„Syn človeka je pánom aj nad sobotou“ - to znamená, že On je prameňom a vrcholom všetkých tvojich nedeľných aktivít. Môžeš ho stretnúť v eucharistii, v Božom slove, v kruhu najbližších, pri spoločnej modlitbe. Zajtra je nedeľa. Bude Ježiš jej Pánom?