Kľúč k víťazstvám

10. septembra Mt 18, 15-20

Prísľub, že „kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi“, je pozvaním k starostlivosti o putá jednoty. Ceniť si spoločenstvo viac ako svoje nároky je však náročné umenie...