Kľúč k víťazstvám

12. septembra Lk 6, 12-19

Božia milosť pôsobí tak, že vstupuje do života človeka, ktorý by za seba nedal možno ani deravý cent, uzdravuje ho a posilňuje, no potom dodáva: toto si nedostal len pre seba, ale preto, aby si sa stal nositeľom Božej moci a odovzdával ju ďalej. Tak to vidíme v tej úžasnej scéne opísanej v dnešnom evanjeliu.