Kľúč k víťazstvám

13. septembra Lk 6, 20-26

Ježišove blahoslavenstvá sú ako zrkadlo, do ktorého sa dnes môžeš pozrieť. Čo je pre teba aktuálne zdrojom blaženosti a čo zdrojom smútku? Odpovedz si úprimne na túto otázku a porovnaj svoju odpoveď z tým, čo vidíš v Ježišových slovách.