Kľúč k víťazstvám

14. septembra Jn 3, 13-17

Večné Božie Slovo, sám Syn Boží prichádza na svet povedať nám o láske Boha Otca. O láske, ktorá sa pred ničím nezastavila a v konfrontácii so všetkou našou tmou, mračnami a tieňmi, je ako vždy víťaziace slnečné svetlo. Prichádza spasiť, nie zatratiť. Túto vec dnes môžeme nanovo prijať, proti všetkým podozrievaným myšlienkam.