Kľúč k víťazstvám

17. septembra Mt 18, 21-35

"Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili..." Niet väčšieho pohoršenia, ktoré môžeme dať ako kresťania ľuďom, čo žijú okolo nás, ako keď vykážeme neschopnosť odpúšťať.