Kľúč k víťazstvám

18. septembra Lk 7, 1-10

"Nie som hoden, ale povedz iba slovo", čiže pokorné vedomie vlastnej hriešnosti a oživujúcej sily Božieho slova - to sú koľajnice, po ktorých napreduje kresťan. Takýto druh viery hľadá v nás náš Spasiteľ. Druh, prevyšujúci dokonca hodnotu židovskej obradnosti a morálky.