Kľúč k víťazstvám

19. septembra Lk 7, 11-17

Môžeme sa ľudstvo pozerať ako na sprievod, ktorý smeruje na cintorín. Tento sprievod však stretáva iný sprievod, ktorý ide opačným smerom. To je Cirkev: apoštoli, učeníci a zástup ľudí, na začiatku ktorého kráča Ježiš, prvorodený z mŕtvych. Tento sprievod nám ohlasuje: Neplač a vstaň, navštívil ťa Boh!