Kľúč k víťazstvám

20. septembra Lk 7, 31-35

Patríš k deťom "tohto pokolenia", ktoré žiadajú znamenia, ale obrátiť sa nemienia, či k "deťom múdrosti"?