Kľúč k víťazstvám

21. septembra Mt 9, 9-13

"Choďte", čiže kráčajte životom a v konkrétnych situáciach, ktoré prídu "naučte sa, čo to znamená: Milosrdenstvo chcem, a nie obetu."