Kľúč k víťazstvám

22. septembra Lk 8, 1-3

Dnešné evanjelium výrazne podčiarkuje prítomnosť a úlohu žien v prvotnom spoločenstve Ježišových učeníkov. S vďačnosťou si spomeň na tie Ježišove učeníčky, ktoré Ho priviedli až k tebe.