Kľúč k víťazstvám

28. septembra Lk 9, 7-9

Herodes a kdekdo iný býva v rozpakoch z Ježišových slov a zaujíma sa o Neho. Je však obrovský rozdiel medzi zaujímať sa, či bývať v rozpakoch z Ježišových slov a počúvať ich ako Jeho učeník...