Kľúč k víťazstvám

4. októbra Lk 9,57-62

Je veľa zaskakujúcich vecí v Ježišových odpovediach. Pros, aby si Krista počúval vždy s očakávaním zaskočenia.