Kľúč k víťazstvám

26. novembra Mk 25,31-46

Dnes ukryté Ježišovo kraľovanie bude jedného konkrétneho dňa zjavené. Pre kresťanov je to očakávaný deň víťazstva. Alebo nie? Ten strach, ktorý sa vo mne v súvislosti s tým ozýva, mi odkrýva pravdu o mne. Koľko Božej lásky ešte potrebujem prijať, aby bola vo mne dôvera!?