Kľúč k víťazstvám

27. novembra Lk 21, 1-4

Obetovať „viac ako všetci ostatní“ znamená obetovať všetko. Buď štedrý a veľkorysý. Daj Pánu Bohu to, čo je najcennejšie, a získaš duchovnú slobodu.