Kľúč k víťazstvám

28. novembra Lk 21, 5-11

Čo robiť, keď sa svet rozpadáva? Keď padajú spoločenské aj náboženské autority, keď sa rozpadávajú dlhodobé istoty, miznú opory spoločenstva, skupiny priateľov, rodiny... Nevzdávaj sa! Zostávaj v dôvere k Pánovi, ktorý prichádza a má moc z tohto rozpadajúceho sa sveta zachrániť to, čo patrí Jemu.