Kľúč k víťazstvám

29. novembra Lk 21, 12-19

"To sa vám stane, aby ste vydali svedectvo". Skús sa prizrieť budúcim udalostiam tvojho života z tejto perspektívy: že sa ti to či tamto stáva vlastne preto, aby si vydal svedectvo. Nie svedectvo o tvojich vedomostiach, o tvojich argumentačných schopnostiach, ani o hĺbke tvojho presvedčenia, ale svedectvo o tvojej viere, čiže o tvojej hlbokej dôvere v Božiu prozreteľnosť.