Kľúč k víťazstvám

1. decembra Lk 21, 29-33

Pučiace halúzky, ktoré zvestujú prichádzajúce leto. To sme vlastne my. A je tu reč o pozvaní k tomu, aby sme sa vystavovali teplu svetla, ktorým je Božia láska. Aby tak v nás mohla kolovať plnosť života.