Kľúč k víťazstvám

2. decembra Lk 21,34-36

Z dnešného evanjeliového úryvku je zrejmé, že modlitba a duchovná bdelosť, ku ktorej modlitba vedie, dávajú človeku ľahkosť a voľnosť pohybu. V živote totiž máme do činenia s vecami, ktoré nás zaťažujú a nedovoľujú nám postaviť sa pred Pána.