Kľúč k víťazstvám

4. decembra Mt 8, 5-11

Hlboká, pokorná viera, oslobodená od akéhokoľvek strachu. Toto vidíme u stotníka, ktorého nám dnešné evanjelium dáva za vzor v týchto prvých dňoch adventu. Ak totiž veríme, stačí nám jedno Božie slovo a náš život sa obnoví a stane sa znovu životom Božieho služobníka.