Kľúč k víťazstvám

5. decembra Lk 10,21-24

Ak chceš Bohu urobiť radosť, tak sa staň ako dieťa. Dôveruj a miluj nezištne. Nepôjde to hneď, je to proces. Ale oplatí sa skúsiť to, lebo „mnohí proroci a králi chceli vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli“.