Kľúč k víťazstvám

7. decembra Mt 7, 21. 24-27

Dážď, valiaca sa voda, víchrica... to sú náhle udalosti nášho života, ktoré prídu, aby skúšali našu vieru. Či je vierou človeka, ktorý k Pánovi volá len keď je v ohrození, alebo je to viera, ktorá sa zrodila z ohlasovaného Božieho slova - viera kresťana postaveného na skale Božieho slova?