Kľúč k víťazstvám

10. decembra Mk 1, 1-8

Nový začiatok, čiže nový život neznamená staviť všetko na svoje sily a podať lepší výkon. Nie, nový začiatok znamená prijať Pána, ktorý prichádza a prináša nový život so sebou. Nie výkon, ale púšť: naša prázdnota, naše stroskotania, naša krehkosť... nám umožňujú stretnúť a prijať "Mocnejšieho", ktorý svojho Ducha dáva pokorným.