Kľúč k víťazstvám

12. februára Mk 8, 11-13

Farizeji prišli, aby sa hádali s Ježišom, a žiadali... Aj  my máme túžby, ktoré nás vedú k tomu, že žiadame, alebo sa dokonca hádame s Ježišom. Chceme v podstate to isté, čo farizeji, aby Boh prejavil svoju moc podľa našich očakávaní. Ježiš sám však odoláva, a učí odolávať aj nás túžbam nášho srdca.