Kľúč k víťazstvám

19. februára Mt 25, 31-46

Boh vzbudil cirkev, ako nástroj spásy a nový vyvolený národ, prítomný uprostred všetkých národov sveta. A uprostred cirkvi si vyvolil aj teba, aby si na svojom tele dopĺnil to, čo chýba v Ježišovom utrpení. A každý, kto sa k tebe priblíži v tvojom utrpení so súcitom, aby ti pomohol a prejavil hoci aj najmenšiu láskavosť, urobí to nevediac Kristovi, na svoju spásu.