Kľúč k víťazstvám

23. februára Mt 5, 20-26

Veľmi zvláštnymi, mohli by sme povedať až estrémnymi prirovnaniami Ježiš vyjadruje nevyhnutnosť zmierenia. Zvlášť medzi bratmi, čiže kresťanmi. Je to náročná, no nevyhnutná výzva. Niekedy sa v tom cítime bezmocní. Avšak vždy, ak nič iné, môžeme aspoň nechať otvorené dvere...