Kľúč k víťazstvám

24. februára Mt 5, 43-48

Kto je dnes tvojim nepriateľom? Je to dôležitá otázka. Ako ináč budeš vedieť kde ťa Pán povoláva milovať tou láskou, ktorá k nám prichádza spolu s Božou láskou?