Kľúč k víťazstvám

25. februára Mk 9, 2-10

Premenenie na vrchu je proroctvom: Ježiš sa učeníkom zjavuje vo svojej Božskej sláve krátko predtým než podstúpi odsúdenie, zavrhnutie, umučenie a hanebnú smrť, čím zjaví ako Boh miluje človeka. Je proroctvom o tom, že smrť, odsúdenie, zavrhnutie... už nepohlcuje Život, ale Ho zjavuje.