Kľúč k víťazstvám

27. februára Mt 23, 1-12

Služobník - jedno z najkrajších mien pre kresťana. Sám Ježiš Kristus je nám vzorom, v tom, čo to znamená. On hovorí: "Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom". Premysli dnes vo svetle tohto poriadku svoje vzťahy a roly.